Telefon kontaktowy +48 516 179 263

Global Engineering Solution Partner „...być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

sobota, 06.06.2020 14:56

Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001 DNVGL
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 DNVGL
czytaj więcej

Realizując strategię rozwoju firmy Cermar Industry Sp. z o.o. Zarząd ustanowił, udokumentował, wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO9001:2015 i OHSAS 18001.

Spawanie Konstrukcji Stalowych DVS ZERT zgodnie z normą EN ISO 3834-2
Certyfikat Spawania Konstrukcji Stalowych zgodnie z normą EN 1090- 1;2 (EXC3) DVS-ZERT
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji CE zgodnie z normą EN 1090- 1;2 (EXC3) DVS-ZERT
Świadectwo kwalifikacji do budowy mostów Nr 08/16
czytaj więcej

Cermar Industry Sp. z o.o. posiada uprawnienia do wykonywania konstrukcji mostów stalowych w zakresie:

1. produkcji mostów kolejowych, drogowych, kolejowo – drogowych, kładek dla pieszych, konstrukcji mostowych specjalnych,

2. produkcji elementów do budowy mostów takich jak formy, rusztowania składane itp.

3. konstrukcji o połączeniach spawanych

4. produkcji konstrukcji mostowych o gabarytach :

 • małych o rozpiętości do 21 m
 • średnich o rozpiętości od 21 do 40 m
 • dużych o rozpiętości przęseł od 40 m

5. konstrukcji mostowych pod względem układów statycznych:

 • wolnopodparte
 • ciągłe
 • ramowe
 • płytowe
 • łukowe

6. pod względem rodzaju dźwigarów

 • konstrukcje pełnościenne- konstrukcje kratowe

7. grubości stosowanych materiałów (od 3 do 120 mm)

8. stosowanych metod spawania:

 • ręczne metoda 111
 • półautomatyczne w osłonie gazów ochronnych metoda 135, 136, 141
 • automatyczne łukiem krytym metoda 121
Certyfikat Produkcji Zbiorników Ciśnieniowych klas 1;2 wg przepisów DNV
czytaj więcej

Produkt: zbiorniki ciśnieniowe klasy I i II. Zakres wytwarzania: projektowanie i wykonawstwo zbiorników.

Materiałowy: stale węglowe o grubości 12-18 mm zgodne z normą PN-EN 13445 – 2 : 2002

Przeznaczenie zbiorników:

 • zbiorniki sprężonego powietrza,
 • zbiorniki sprężonych gazów technicznych,
 • zbiorniki płynów technicznych,
 • inne (do uzgodnienia z kontrahentem) w ramach podanych poniżej parametrów technicznych.

Zakres parametrów technicznych wytwarzanych zbiorników:

 • pojemność: 0,2-100 m3
 • średnica dennic 500-5 000 mm
 • długość zb.: 1000-10 000 mm
 • masa zb.: 150 -20 000 kg
 • zakres ciśnień pracy zbiorników: 0-10 MPa
 • zakres temperatur pracy zbiorników: -30°C ~ +95°C

Standard wykonania zbiornika ustalany jest każdorazowo z Klientem zlecającym wykonanie. Zasady zawierania umów z klientami reguluje procedura obowiązująca w firmie CERMAR INDUSTRY. Procedura zapewnia, że zlecenie kontrahentazostało zweryfikowane pod kątem:

 • technicznych możliwości wykonania,
 • terminu wykonania, który został określony przez klienta.

Firma CERMAR Industry projektuje i wykonuje zbiorniki zgodnie z następującymi normami: PN-EN 13445 (1 – 6) Det Norske Veritas "Rules for Classification of Ships" – Part 4 Chapter 7 Pressure Vessels, Bureau Veritas, Lloyd's Register, Germanischer Lloyd.

Certyfikat Produkcji Zbiorników Ciśnieniowych klas 1;2;3 wg przepisów RINA
Uprawnienia Malarskie Systemu NORSOK M-501 wydane przez Jotun
Technologie spawania
czytaj więcej

Cermar Industry posiada uprawnienia pod nadzorem GL; DNV; UDT w zakresie spawania konstrukcji wg niżej wymienionych grup materiałowych  metodami 135; 136; 141; 121 o grubości materiałów od 3 mm do 120 mm; typu:

 • Stale o minimalnej granicy plastyczności REH ≤ 460 N/mm2 (S235 do S460 NL; MW 450K);
  przykład: WPQR 135/136/1.3/BW, pozycja H-L045, nadzór DNV;
 • Stale ulepszane cieplnie i stale utwardzane wydzieleniowo o minimalnej granicy plastyczności  REH > 360 N/mm2  (WELDOX 900 QL );
  przykład: WPQR 09/2009, metoda spawania 135/136, pozycja PF, PC, nadzór DNV;
 • Ferrytyczne, martenzytyczne  lub utwardzane wydzieleniowo stale nierdzewne (X4CrNiMo16-5-1 - SS2387);
  przykład: WPQR 12/2009, metoda spawania 136, pozycja PA, nadzór DNV;
 • Austenityczne stale nierdzewne (X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) - 316Ti ; X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) - 316L );
  przykład: WPQR 03/2010, metoda spawania 136, pozycja H-L045, nadzór DNV;
 • Austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410) SUPER DUPLEX );
  przykład: WPQR 03/2011, metoda spawania 141/136, pozycja H-L045, nadzór DNV

Do wyżej wymienionych grup materiałowych stosujemy nowoczesny, legalizowany sprzęt spawalniczy producentów LINCOLN ELECTRIC, ESAB, KEMPPI, BESTER, MAGSTER:

a. Do spawania w osłonach gazowych metodami MIG/MAG (135/136) posiadamy:

 • spawarki typu MAGOMIG 505W;
 • spawarki typu ECHO 5000 CV;
 • spawarki typu MAGSTER 351;
 • spawarki typu MAGPOL 400;
 • spawarki typu LINCOLN CV 505;

b. Do spawania metodą TIG (141) posiadamy:

 • spawarki TIG LINCOLN ELECTRIC invertec V270;

c. Do spawania metodą łukiem krytym 121 posiadamy:

 • automat spawalniczy pod topnik ESAB LAF 631;

d. Do spawania łukowego elektrodą otuloną (111) posiadamy:

 • spawarki CADDY PROFESSIONAL LHN 250;
 • spawarki KEMPPI MINARC 220;

e. Do cięcia plazmowego posiadamy:

 • plazmę TOMAHAWK 1538 LINCOLN;
 • plazmę AIR PLASMA 40-90 ESAB;
Certyfikat Spawania Konstrukcji Kadłuba Statku oraz Kontenerów wg przepisów DNVGL
czytaj więcej

Cermar Industry Sp. z o.o. posiada następujące dopuszczenia:

 • spawanie konstrukcji stalowych pod Towarzystwem Klasyfikacyjnym Germanischer Lloyd, nr cert. WF0310061 HH,
 • spawanie kontenerów pod Towarzystwem Klasyfikacyjnym Germanischer Lloyd, nr cert. WF0310061 HH,
 • spawanie w osłonie gazów pod Towarzystwem Klasyfikacyjnym Germanischer Lloyd, nr cert. WF0310061 HH,
 • spawanie stali gatunku Gl-E36 na podkładce ceramicznej pod Towarzystwem Klasyfikacyjnym Germanischer Lloyd, nr cert. WF0310061 HH.
Uprawnienia i procedury do badań nieniszczących
czytaj więcej

Od wielu lat nasz zakład współpracuje z laboratoriami i firmami świadczącymi usługi w zakresie badań wytrzymałościowych i nieniszczących złączy spawanych. Są to zakłady posiadające Świadectwa Uznania wystawione przez m. in:

 • Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT,
 • TÜV Rheinland -TÜV-CERT,
 • Polski Rejestr Statków-PRS,
 • Bureau Veritas-BV,
 • Germanischer Lloyd-GL.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AR"
ul. p. Jasienicy 4/3, 70-492 Szczecin

Certyfikat numer TT/632/710405/06 uprawniający do: badań penetracyjnych, magnetycznych, radiograficznych, ultradźwiękowych.
Certyfikat numer TT/700/710405/06 uprawniający do pomiarów grubości metodą ultradźwiekową.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TEST" Laboratorium Badań Materiałowych
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mysliborska 21/6

Świadectwo Uznania II stopnia wydane przez UDT i Burea Veritas w zakresie badań:
radiograficznych, ultradźwiękowych złączy spawanych, ultradźwiękowych pomiarów grubości, badań penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, makroskopowych złaczy spawanych, geometrii i długości oraz badań wytrzymałościowch złączy spawanych i materiałów stalowych oraz tworzyw sztucznych.

NDT REPORTS Sp. z o.o.
70-028 Szczecin ul. Z. Chmielewskiego 22

Certyfikat numer SMS.LAB.320/84826/A.0
Certificate no. SZC-10-1953 do badań NDT na projektach typu Offshore
Certificate 35/11 w zakresie badań konstrukcjinstalowych mostów: radiograficznych, ultradźwiękowych złączy spawanych, ultradźwiękowych pomiarów grubości, badań penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, makroskopowych złaczy spawanych, geometrii i długości oraz badań wytrzymałościowch złączy spawanych i materiałów stalowych.

Polityka Jakości - Zintegrowany System Zarządzania EN ISO 9001:2008 and BS OHSAS 18001:2007
Certyfikaty Laboratorium Badań Nieniszczących i Operatorów PPUH AR
Certificate DNVGL Manufacture of welded products - Welding workshop


„Być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-059/12-00 z dnia 27.06.2014 r.
Tytuł projektu: "Rozbudowa zakładu poprzez zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania"
Beneficjent: Cermar Industry Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: virtual people