Telefon kontaktowy +48 516 179 263

Global Engineering Solution Partner „...być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

poniedziałek, 06.04.2020 00:57

Usługi transportowe

Dysponujemy platformą samojezdną do przewozu konstrukcji ponadgabarytowych o następujących parametrach technicznych:

 

Oferujemy usługi transportowe na terenie byłej Stoczni Szczecińskiej, ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie.

Osoba kontaktowa: Jarosław Chyliński
telefon: +48 508 095 644
e-mail: jchylinski@cermar.com.pl
 


„Być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-059/12-00 z dnia 27.06.2014 r.
Tytuł projektu: "Rozbudowa zakładu poprzez zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania"
Beneficjent: Cermar Industry Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: virtual people