Telefon kontaktowy +48 516 179 263

Global Engineering Solution Partner „...być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

sobota, 06.06.2020 17:02

Galerie

Winch & Sheaves - 24 T
WAVEMASTER BARGE AC 450 COMFORT - 210 T
Most
Stanowisko do badań ram wózków
Platforma tłumiąca
Zbiorniki wypornościowe
Estakada ulica Struga, Szczecin
Rurociągi i platformy
Konstrukcje okrętowe
Offshore
Ogólnobudowlane
Zbiorniki ciśnieniowe


„Być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-059/12-00 z dnia 27.06.2014 r.
Tytuł projektu: "Rozbudowa zakładu poprzez zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania"
Beneficjent: Cermar Industry Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: virtual people