Telefon kontaktowy +48 516 179 263

Global Engineering Solution Partner „...być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

sobota, 06.06.2020 17:14

Cermar Industry Sp. z o.o.

Siedziba Tel.: +48 91 489 45 67
Cermar Industry Sp. z o.o.
ul. Antosiewicza 1
71-642 Szczecin
bud. W 132 A, IV piętro
Fax: +48 91 489 44 71
office@cermar.com.pl
Adres do korespondencji  
Cermar Industry Sp. z o.o.
ul. Antosiewicza 1
71-642 Szczecin
bud. W 132 A, IV piętro
 
Adres do dostawy  
Cermar Industry Sp. z o.o.
ul. Antosiewicza 1
71-642 Szczecin
bud. W 132 A, piętro IV
 
Produkcja - Stocznia  
PL 71-642 Szczecin
ul. Antosiewicza 1
Tel: +48 91 813 63 19
Fax: +48 91 813 63 20
wew 21
jchylinski@cermar.com.pl
NIP PL9552062819
REGON 812595157
KRS 0000140815
  
MILLENNIUM BANK S.A.
SWIFT: BIGBPLPW
PL: 82 1160 2202 0000 0000 7959 6558
EURO: 91 1160 2202 0000 0000 8501 5204
Zarząd
mgr inż. Marek J. Stengert
Prezes Zarządu
Теl: +48 516 179 263 mstengert@cermar.com.pl
  
Biuro Zarządu
   
mgr Elżbieta Pokucińska
Księgowość
Tel: +48 790 777 594
ksiegowosc-kadry@cermar.com.pl
Szef Kontroli Jakości  
mgr inż. Wiesław Wymiatał Теl: +48 513 188 587 wwymiatal@cermar.com.pl
Dział Kontroli Jakości
Krystian Karpiej Теl: +48 790 455 443 kkarpiej@cermar.com.pl
Kierownik Projektu
mgr inż. Jarosław Chyliński Теl: +48 508 095 644 jchylinski@cermar.com.pl
Kierownik Produkcji  
mgr inż. Sławomir Łukaszewski Теl: +48 570 154 102 slukaszewski@cermar.com.pl
Zastępca Kierownika Produkcji  
mgr inż. Leszek Szarejko Теl: +48 790 777 615 lszarejko@cermar.com.pl
Dział Zakupów  
mgr inż. Arkadiusz Andrelczyk Теl: +48 501 659 410 aandrelczyk@cermar.com.pl
Główny Technolog Produkcji
mgr inż. Marcin Fryt Теl: +48 501 177 235 mfryt@cermar.com.pl
Technolog ds. Produkcji
Patrycja Pąsik Теl: +48 790 739 555 ppasik@cermar.com.pl
Inspektor BHP
Marek Korszlak Теl: +48 604 119 367 mkorszlak@cermar.com.pl


„Być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-059/12-00 z dnia 27.06.2014 r.
Tytuł projektu: "Rozbudowa zakładu poprzez zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania"
Beneficjent: Cermar Industry Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: virtual people