Telefon kontaktowy +48 516 179 263

Global Engineering Solution Partner „...być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

sobota, 06.06.2020 14:47

Cermar Industry

Odkąd firma przeniosła swoją siedzibę, jej główną specjalizacją produkcyjną jest wykonawstwo konstrukcji typu offshore ze stali węglowych, jak również ze stali nierdzewnych z uwzględnieniem stali typu Duplex.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrą kierowniczą i techniczną. W większości - to inżynierowie różnych specjalizacji z wieloletnim doświadczeniem, w realizacji projektów inżynieryjnych w kraju i za granicą.

Zamówienia produkcyjne realizowane są w oparciu o wewnętrzny system zachowania jakości jak również odbiory kontrahenta, armatora czy towarzystw klasyfikacyjnych.Nie ma dla nas zamówień zbyt małych lub zbyt dużych. Nie boimy się trudnych realizacji. Pragniemy dostosować się do wymagań naszych kontrahentów oraz współtworzyć proces poszukiwania optymalnych rozwiązań inżynieryjnych ku pełnej satysfakcji naszych odbiorców.

Wśród zrealizowanych ostatnio projektów znalazły się:

 • 2,000 T fundament 2 sztuki po 70 ton każdy,
 • estakada, ulica Struga, Szczecin- 1054 ton,
 • moduł kontenerowy 8X8X18 m – 120 ton,
 • rurociągi i platformy dla huty żelaza i stali - 204 tony,
 • moduł kontenerowy 4X8X8,8m - 20 ton,
 • palniki na platformy wiertnicze 28 m - 20 ton każdy,
 • suwnica do podawania rur na platformę o rozpiętości 25 m,
 • seria fundamentów obrotowych - 85 ton oraz seria włazów podwodnych 30 ton,
 • konstrukcje budynków na lotnisko, rampy promowe, wieże do ramp kolejowych - 1000 ton,
 • konstrukcja stalowa mostu drogowego - 270 ton oraz konstrukcja stalowa hali - 60 ton,
 • ramy offshorowe do zabezpieczania konstrukcji - 210 ton,
 • kontenery offshorowe - 250 ton oraz linia do spalarni słomy - 42 ton,
 • piec do obróbki cieplnej aluminium - 37 ton.

Potencjał produkcyjny

Aktualnie nasz roczny program produkcji to:

 • konstrukcje typu offshore - 5 000 ton,
 • konstrukcje mostów i kładek - 3 500 ton,
 • konstrukcje przemysłowe -1000 ton.

Produkcja jest realizowana w systemie dwuzmianowym, co pozwala na wykorzystanie 30.000 rbg w miesiącu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zakład posiada dostęp do komór śrutowniczych o powierzchni 850 m2 i malarskich o powierzchni 490 m2, w których realizowane są zadania piaskowania i malowania konstrukcji.

Ponadto jesteśmy związani umową kooperacyjną w zakresie wykonywania robót malarskich oraz korzystania ze specjalistycznego sprzętu do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.

Hydraulika siłowa i elektryczna

Dnia 23 września 2014r. pomiędzy firmami GS Hydro Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Gołębia 11, 81-185 a Cermar Industry Sp. z o.o. z, ul. Sienna 5a/2, 70-542 Szczecin została zawarta umowa o wzajemnej współpracy.

GS Hydro jest firmą o działalności w zakresie dostawy części oraz montażu elementów hydrauliki siłowej i elektrycznej w branżach stoczniowej, offshore i lądowej.

Cermar Industry wykonuje konstrukcje stalowe typu offshore ze stali węglowych jak również ze stali nierdzewnych z uwzględnieniem stali Duplex i posiada partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani zwiększaniem zakresu usług o montaże systemów hydrauliki siłowej i elektrycznej w wykonywanych przez Cermar Industry produktach.

Innowacje

W ramach: "Rozbudowa zakładu poprzez zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania" powstały następujące usługi:

 • Wysokowydajne wycinanie detali z blach stalowych i stali nierdzewnej
 • Cięcie blach łącznie z ich fazowaniem
 • Cięcie kształtowe rur i profili
 • Wycinanie przestrzenne otworów w detalach przy użyciu głowicy 3D
 • Wycinanie precyzyjne otworów o małych średnicach
 • Seryjnej produkcji zbiorników ciśnieniowych
 • Seryjnego wytwarzania rurociągów o dużych gabarytach
 • Wytwarzanie konstrukcji o gabarytach w zakresie pracy wysięgnika: przesuwu poziomego 6000mm i przesuwu pionowego 5000 mm


„Być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-059/12-00 z dnia 27.06.2014 r.
Tytuł projektu: "Rozbudowa zakładu poprzez zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania"
Beneficjent: Cermar Industry Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: virtual people