Telefon kontaktowy +48 516 179 263

Global Engineering Solution Partner „...być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

niedziela, 12.07.2020 10:38

Partnerzy

Dnia 23 września 2014r. pomiędzy firmami GS Hydro Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Gołębia 11, 81-185 a Cermar Industry Sp. z o.o. z, ul. Sienna 5a/2, 70-542 Szczecin została zawarta umowa o wzajemnej współpracy.

GS Hydro jest firmą o działalności w zakresie dostawy części oraz montażu elementów hydrauliki siłowej i elektrycznej w branżach stoczniowej, offshore i lądowej.

Cermar Industry wykonuje konstrukcje stalowe typu offshore ze stali węglowych jak również ze stali nierdzewnych z uwzględnieniem stali Duplex i posiada partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani zwiększaniem zakresu usług o montaże systemów hydrauliki siłowej i elektrycznej w wykonywanych przez Cermar Industry produktach.„Być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-059/12-00 z dnia 27.06.2014 r.
Tytuł projektu: "Rozbudowa zakładu poprzez zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania"
Beneficjent: Cermar Industry Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: virtual people