Ogólna instrukcja BHP

Wymagane dokumenty

Pracownicy rozpoczynający pracę po raz pierwszy, przed przystąpieniem do jej wykonania muszą przedstawić następujące, aktualne dokumenty:

- badania lekarskie
- protokół świadczący o przeszkoleniu w zakresie BHP
- świadectwa potwierdzające ich kwalifikacje

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy są przeszkoleni w zakresie zasad BHP obowiązujących w firmie CERMAR.

Po przeszkoleniu, otrzymują certyfikat potwierdzający zapoznanie się z zasadami BHP.

Środki ochrony osobistej

Podczas wykonywania prac na terenie zakładu, w obszarach pracy dźwigów, żurawi i suwnic, do ochrony glowy musi być stosowany kask. W czasie wykonywania zadań produkcyjnych wymagane jest stosowanie okularów ochronnych.

Wejście na część produkcyjną zakładu, jest możliwe dopiero po założeniu kasku i okularów ochronnych.

Stanowisko Zakres wyposażenia Zakres certyfikacji
Monter konstrukcji stalowych, szlifierz:
- kombinezon ochronny kolor niebieski,
- kask ochronny kolor niebieski.
O - ubranie ochronne, O - buty ochronne z podnoskiem na sp. gumowych klasy S-3, O - rękawice ochronne mont., O - kask ochronny, O - okulary ochronne, S - ochronniki słuchu, S - półmaska przeciwpyłowa PN-EN397:1997, EN166 i EN172, EN 352-1:2002, EN ISO 11612:2008  A1,  B1,  C1, Materiał : 350g/m2, EN ISO 20345:2005/A1
Spawacz:
- kombinezon ochronny kolor niebieski,
- kask ochronny kolor niebieski.
O- ubranie spawalnicze, O- buty spawalnicze, O- rękawice spawalnicze, O- kask ochronny, O- okulary ochronne, O- ochrony twarzy, S- ochronniki słuchu, S- półmaska przeciwpyłowa PN-EN397:1997, EN166 i EN172, EN 352-1:2002, EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, E3, Fl, Materiał : 450g/m2, EN ISO 20345

Hala produkcyjna - instrukcja dla gości

Poruszanie się osób wizytujących / odwiedzających po hali produkcyjnej dozwolone jest tylko w asyście osoby wyznaczonej przez zarząd lub kierownictwo zakładu.

Osoby odwiedzające muszą bezwzględnie stosować się do poleceń osób oprowadzających.

Sygnały - instrukcja dla gości

Należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i światła ostrzegawcze w czasie pobytu na hali produkcyjnej.

Wypadki - instrukcja dla gości

Każde zdarzenie zauważone przez osoby odwiedzające, które może lub doprowadziło do wypadku, zranienia lub kalectwa musi zostać zgłoszone do osoby oprowadzającej.

Zestaw Pierwszej Pomocy (apteczka) znajduje się w specjalnie oznaczonym miejscu na terenie zakładu.

Ewakuacja

W przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego, goście muszą bezwzględnie stosować się do sygnałów ewakuacyjnych i poleceń osób oprowadzających i kierujących akcją.

Miejsce zbiórki podczas ewakuacji

Telefony alarmowe

112 - Europejski numer alarmowy

997 - Policja

998 - Straż pożarna

999 - Pogotowie ratunkowe

Zakaz fotografowania