Telefon kontaktowy +48 516 179 263

Global Engineering Solution Partner „...być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

sobota, 06.06.2020 16:25

Wiarygodność

Certyfikat Wiarygoności Biznesowej 2018
Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform w dniu 2014-10-16 przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej naszej firmy. Miło nam poinformować, iż całościowa ocena kondycji finansowej naszej firmy, w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań została oceniona jako dobra i nasza firma zdobyła prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Płatniczej opublikowany w serwisie www.crefo.pl.

Autentyczność certyfikatu można sprawdzić klikając w poniższy link:

http://www.crefo.pl/raport/cermar-industry-sp-z-o-o/krs-140815/szczecin/9410369017?tab=tab2&certId=7883

Wywiadownia gospodarcza Creditreform powstała w 1879 roku w Niemczech i jest obecnie jedną z trzech największych na świecie organizacji zajmujących się oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz windykacją i zarządzaniem należnościami.Certyfikat Wiarygoności Biznesowej 2017

Certyfikat Wiarygoności Biznesowej 2016

Certyfikat Wiarygoności Biznesowej - Nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2014 według Bisnode Polska sp. z o.o.

D-U-N-S: 367448995

Bisnode Polska międzynarodowa wywiadownia gospodarcza, ocenia wiarygodność i stabilność firm na podstawie:
- analizy moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor
- analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
- największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobistych

Firma CERMAR INDUSTRY SP. Z O.O. (NIP 9552062819) została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należno-ściami. Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:

- PMI powyżej 80 punktów***,
- Rating na poziomie powyżej CCC,
- Brak aktywnych windykacji.

Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy.

Firma CERMAR INDUSTRY SP. Z O.O. uzyskała średnie PMI na poziomie 92 w roku 2015.

*** PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wska-zówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, licz-ba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontra-henta.„Być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-059/12-00 z dnia 27.06.2014 r.
Tytuł projektu: "Rozbudowa zakładu poprzez zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania"
Beneficjent: Cermar Industry Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: virtual people