logo-1 logo-2 logo-3 logo-4 logo-5

Certyfikaty


Nasza kadra kierownicza oraz techniczna to wysoko wykwalifikowani inżynierowie o różnych specjalizacjach z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów inżynieryjnych. Pozwala to na rozwijanie współpracy z naszymi kontrahentami w kraju, a przede wszystkim zagranicą.

Także wysokie umiejętności oraz uprawnienia naszych pracowników produkcyjnych przyczyniły się do uzyskania przez nasza firmę certyfikatów:

DNV-GL DVS ZERT Instytut Badawczy Dróg i Mostów RINA ISO 9001 - OHSAS 18001

  • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 certyfikowany przez DNV
  • System Zarządzania Higieną i Bezpieczeństwem Pracy ISO 45001:2018 certyfikowany przez DNV
  • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 certyfikowany przez DNV
  • Wykonanie Konstrukcji Stalowych zgodnie z normą EN ISO 3834-2 i EN ISO 1090-2 / EXC4 certyfikowany przez DVS ZERT
  • Uprawnienia do Wystawienia Deklaracji Zgodności CE zgodnie z normą EN ISO 1090-1,2 / EXC4 certyfikowany przez DVS ZERT
  • Uprawnienia Spawalnicze zgodnie z przepisami i normami określonymi przez DNV;  BV
  • Uprawnienia Malarskie Systemu NORSOK M-501 wydane przez Jotun
  • Uprawnienia do Budowy Mostów wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe
  • Uprawnienia do Budowy Zbiorników Ciśnieniowych Klasy I; II; certyfikowane przez DNV; RINA
  • Uprawnienia do Badań Nieniszczących / NDT: wizualnych VT; penetracyjnych PT; magnetyczno – proszkowych MT; ultradźwiękowych UT; radiograficznych RT; pomiary twardości HT; ultradźwiękowe pomiary grubości uTT; badania wytrzymałościowe (labolatoria współpracujące a naszą firmą)

Wszelkie zamówienia realizowane są w oparciu o wewnętrzny system zachowania i kontroli jakości, a także odbiory kontrahentów oraz towarzystw klasyfikacyjnych (PRS, DNV, ABS, BV, LRS , DVS ZERT). Na naszych konstrukcjach stosujemy systemy malarskie w oparciu o normy Norsok M-501.